PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “NESCAFÉ 3in1 generacija“

Član 1

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom “NESCAFÉ 3in1 Generacija“ (dalje: Konkurs) je Nestlé Adriatic S d.o.o. (PIB: 107073029), Železnička 131, 11 271 Beograd Surčin (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda NESCAFÉ. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na http://www.nescafe3in1generacija.com/ stranici.

Član 2

Nagradni konkurs traje od 1.4.2019. godine u 00:00 sati, do 1.6.2019. godine u 23:59 sati.

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koja na dan započinjanja nagradnog konkursa imaju od 16 godina do 26 godina (rođene u periodu od 1.6.1992. do 31.3.2003.). Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njoj/njemu i da je/ga zastupa. Maloletnik je dužan da prilikom prijave unese e-mail svog roditelja odnosno staratelja sa kojeg je potrebno dati saglasnost za učešće deteta u roku od 48 sati od prijema mejla. U slučaju da se roditelj ne saglasi u ostavljenom roku prijava maloletnika se neće uzeti u obzir i svi prikupljeni podaci maloletnog lica će biti obrisani iz baze Organizatora. Maloletnik može biti dobitnik nagrade (stipendije) odnosno primiti osvojenu nagradu (stipendiju) prema zakonu, odnosno ukoliko je zakonski zastupnik ili staratelj maloletnika prihvatio i izrazio svoju saglasnost sa Pravilima te nagradu (stipendiju) u ime maloletnika i preuzima.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, Klijenta kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4

Za učešće na konkursu Učesnik se prijavljuje putem vebsajta: http://www.nescafe3in1generacija.com/ Prijavljivanje za konkurs vrši se slanjem video formata CV-ja učesnika kojim oni predstavljaju sebe i svoja dostignuća javnosti i preporučuju se tj. navode razloge ili pokazuju nadprosečne sposobnosti (određeni dar, veštine, znanje ili dostignuće) zbog čega bi baš on trebalo da osvoji nagradu, takođe preporučuje se da svaki učesnik navede svrhu u koju bi iskoristio nagradu. Video zapis se može poslati u formatu: MPEG i AVI fajl u preporučenom trajanju oko 2 minuta. Pored toga Učesnik popunjava online formular sa njegovim podacima (ime, prezime, starosna dob, telefon, e-mail adresa, e-mail adresa roditelja ako je lice maloletno). Samo video prijave koje ispunjavaju uslove ovog Konkursa će biti uzete u razmatranje i biće im omogućeno učešće u konkursu. Administrator sajta će u roku od 72h od prijave poslati obaveštenje Učesniku da li je materijal odobren za upload i učešće. Učesnici koji se ne registruju u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje stipendije. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade (stipendije), ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Učesnici koji se budu koristili materijalima koji u sebi sadrže elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo kom osnovu, koji su nemoralne sadržine ili na drugi način protivni propisima i javnom moralu, mogu biti isključeni iz učešća na Konkursu.

Učesnik može da pošalje samo jednu prijavu tj. u konkursu može da se bori za nagradu (stipendiju) samo prijava koju je Učesnik prvu poslao ukoliko isti pošalje više od jedne prijave.

Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Svi dobitnici nagrade u prvom konkursu NESCAFÉ 3in1 Generacija se ne mogu ponovo prijaviti na ovaj konkurs.

Član 5

Konkurs će se sprovoditi po sledećoj dinamici:

I Faza-prijavljivanje

Od 1.4.2019. u 00:00h do 27.4.2019. u 23:59h je faza slanja prijava.

II Faza-glasanje

Od 1.5.2019. 00:00h do 1.6.2019. u 23:59h obavljaće se glasanje publike na vebsajtu tako što će svi koji žele da glasaju moći da pogledaju prijavljene kandidate na vebsajtu http://www.nescafe3in1generacija.com/ i daju najviše 1 glas sa jednog Facebook profila. Broj glasova koji ima svaki od prijavljenih videa će biti vidljiv na vebsajtu kao i rang lista najbolje plasiranih prema dinamici koju odredi Organizator.

Po završetku prvog dela glasanja od strane publike (zaključno sa 1.6.2019 u 23:59h), zaseda i odlučuje žiri, koji od prvoplasiranih 31 kandidata izabranih javnim glasanjem na vebsajtu bira minimum 10* prijavljenih učesnika koji će osvojiti nagrade (stipendije) i postati NESCAFÉ 3in1 Generacija 2019. Članove žirija čine:

 1. Sonja Šljivić, Nestlé Adriatic S
 2. Katarina Exle, Drap
 3. Brana Kosanić, Wavemaker
 4. Anja Nikolić, Olaf&McAteer
 5. Svetlana Ćirović, Saatchi & Saatchi

Ukoliko bilo koji član žirija bude onemogućen iz objektivnih razloga, da učestvuje u ocenjivanju radova, Organizator zadržava pravo njegove promene.

Nakon glasanja žirija, spisak dobitnika i pobednički video snimci će biti objavljeni u okviru odeljka „pobednici“ na veb stranici http://www.nescafe3in1generacija.com/ u roku od 3-5 dana od odabira dobitnika. Dobitnik je u obavezi da u roku od 96 časova od trenutka obaveštenja (objave na stranici i slanjem e mail poruke dobitniku u inboks) potvrdi da je obavešten o nagradi (stipendiji) i da nagradu (stipendiju) prihvata. Ukoliko se dobitnici ne jave u predviđenom roku, nagrada (stipendija) će se ponuditi drugom učesniku konkursa.

Nagrada (stipendija) koju svaki dobitnik dobija je iznos od 2019 eur koji će biti isplaćen na tekući račun dobitnika odnosno roditelja/staratelja u slučaju da je dobitnik maloletno lice, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan objavljivanja dobitnika.

Dobitnik nema pravo da zahteva drugačiju nagradu od one koja je ovde navedena. Nagrada (stipendija) nije zamenjiva za druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade (stipendije) od strane Dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema njemu.

*Organizator zadržava pravo da do kraja Konkursa odluči da nagradi više od 10 učesnika.

Član 6

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslatom video zapisu. Učesnik garantuje da sa poslatim videom ne krši autorska i druga prava treće strane. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik. Učestvovanjem na Konkursu Učesnik kao autor video snimka bezuslovno prenosi na Organizatora isključivo pravo korišćenja u promotivne svrhe brenda NESCAFÉ 3in1, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno i bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je dobitnik Konkursa.

Učesnik daje saglasnost Organizatoru da na osnovu svog prava korišćenja autorskih prava iz ovog člana to pravo prenese na treća lica u istom obimu.

Član 7

Organizator će pregledati sve poslate video snimke te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje učesnika ako:

 • Učesnik prekrši Pravila;
 • Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • Je takav video snimak već prijavljen na Konkursu;
 • Prijavljeni video snimak se ne pridržava teme Konkursa;
 • Prijavljeni video snimak nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje,
 • Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu i/ili glasanje na Konkursu,
 • Prijavljeni video snimak ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom
 • Ako se ustanovi da je dao netačne podatke o sebi ili roditelju (staratelju) ukoliko je maloletan

Član 8

Pre popunjavanja prijave Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih ličnih podataka. Svi lični podaci Učesnika koji se prikupe isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije Konkursa. Lični podaci Učesnika čuvaju se najduže do dodele nagrada, nakon čega se brišu. Lični podaci dobitnika koristiće se u svrhu promovisanja ove aktivnosti i nakon završetka Konkursa. Dobitnik u svakom momentu može uskratiti ovo pravo Organizatoru slanjem poruke na dole pomenuti mejl. Organizator će ime i prezime dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih ličnih podataka slanjem maila na info@rs.nestle.com i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti lične podatke u skladu s važećom regulativom. Organizator može lične podatke Učesnika prenositi u okviru Nestlé grupe. Smatra se da je Učesnik slanjem prijave upoznat sa ovim Pravilima i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka..

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 7 Pravila.

Član 9

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na http://www.nescafe3in1generacija.com/ stranici. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu. Pravila se primenjuju počev od dana objavljivanja na internet stranici http://www.nescafe3in1generacija.com/.